Pierwszy krok – dobry ciąg Mierzenie podciśnienia (lub ciągu)

Podciśnienie mierzy się manometrem i wyraża w Pascalach (Pa). Pomiar należy przeprowadzić podczas pierwszego zapalenia ognia w kominku; nie może odbywać się przy silnym wietrze.

More