A w kominku ogień się pali…

Pałac Zamoyskich w Kozłówce, fot. Piotr Zawada

Za bramą pałacu w Kozłówce czas się jakby zatrzymał. Architektura budynku, okazałość i rozmach otaczającego pałac ogrodu przenoszą myśli zwiedzających w inny, odległy czas. Nawet osobom twardo stąpającym po ziemi trudno oprzeć się wrażeniu, że Zamoyscy opuścili swą siedzibę tylko na chwilę, a gdzieś w pałacowych zaułkach wciąż krząta się służba.More