Komin i przyłącze do kominka

Sprawne funkcjonowanie kominka zależy nie tylko od prawidłowej jego budowy i stosowania odpowiedniego opału, ale także od dobrania prawidłowego do wymagań paleniska przewodu kominowego i właściwej jego budowy.

Przepisy prawa budowlanego oraz Polskie Normy odnośnie kominów narzucają wiele wymagań w tym zakresie. Zgodnie z nimi komin powinien być:

  • samodzielny, przeznaczony tylko dla jednego urządzenia kominkowego;
  • o prawidłowym przekroju;

Przewód kominowy powinien być prosty, a jego przekrój taki sam na całej długości. Jednak jeśli względy konstrukcyjne zmuszają do ominięcia jakiejś przeszkody, przy długości komina większej niż 5 metrów możemy odchylić go zaledwie o kąt mniejszy niż 20°. Przy długości przewodu kominowego poniżej 5 metrów, kąt odchylenia może się zwiększyć aż do 45°. Do ominięcia przeszkód stosujemy kolanka, jednak należy pamiętać, że maksymalna długość instalacji w skosie nie może przekraczać 2 metrów, a każde takie załamanie powoduje zmniejszenie ciągu kominowego, a więc konieczność wydłużenia instalacji.

 Ważny i newralgiczny element – przyłącze kominka do komina, Darco,Ogólna reguła jest prosta: do prawidłowego funkcjonowania paleniska o przeciętnych rozmiarach, przekrój przewodu dymowego powinien wynosić minimum 400 cm2 i powinien mieć kształt zbliżony do kwadratu lub koła oraz posiadać średnicę 200 mm. Małe wkłady kominkowe mogą się zadowolić średnicą komina 150 mm (lub wymiarami 14 × 14 cm), a piecyki wolno stojące nawet jeszcze mniejszą. Z kolei paleniska panoramiczne o szerokości metra lub więcej czy z unoszonymi drzwiczkami będą miały wymagania kominowe zbliżone do paleniska otwartego, a takie kominki wymagają często przekroju 250 mm.

  • szczelny, prowadzony w sposób ciągły i wykonany z niepalnych materiałów;

Wszystkie połączenia elementów tworzących komin powinny być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin. Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń elementów w stropach, gdyż może to grozić pożarem. Komin powinien być prowadzony w sposób ciąg­ły od fundamentu aż do wylotu ponad dach. Niedopuszczalne jest budowanie komina w odcinkach od stropu do stropu.

  • o odpowiedniej wysokości, by zapewnić właściwy ciąg;

Minimalna wysokość komina powinna wynosić 4 metry, a wysokość optymalna to 5–6 metrów. Ta reguła obowiązuje zarówno w przypadku budowanych kominków z paleniskami tradycyjnymi, jak również kominków zaopatrzonych we wkłady grzewcze. Ważnym parametrem jest wysokość komina ponad dachem. W zależności od kształtu dachu, powinniśmy stosować się do odpowiednich wytycznych.

  • wyposażony w wyczystkę i otwór rewizyjny;
  • odpowiednio połączony z wkładem.

Kluczowy jest dobór przewodu kominowego pod wymagania konkretnego paleniskaMiejsce włączenia czopucha do komina musi być wykonane za pomocą szczelnej, niepalnej rozety. Niezgodność przekrojów wejścia do komina oraz króćca przyłączającego jest szkodliwa. Montując komin, trzeba w odpowiednim miejscu wyprowadzić trójnik przyłączenia paleniska. Odpowiednie miejsce to miejsce dostosowane do wysokości paleniska. Przyłącze z kolei musi być szczelne, odporne na wysokie temperatury oraz mieć odpowiednią średnicę i powierzchnię wewnętrzną, tak by spaliny mogły bez problemu przedostać się do komina. Prawidłowe podłączenie wkładu kominkowego może odbywać się przy użyciu kilku rodzajów elementów:

 

  1. Sztywne podłącza z elementów wykonanych z blachy żaroodpornej o grubości 1 mm.
  2. Sztywne podłącza wykonane z blachy czarnej o grubości 2 mm.
  3. Elastyczne podłącza wykonane z podwójnej rury elastycznej o grubości taśmy 2 × 0,12 mm.

Podsumowanie

Bardzo ważną sprawą dla prawidłowego funkcjonowania kominka jest dobór odpowiedniego komina. Prawidłowo dobrany i wykonany komin ma duży wpływ na właściwy ciąg, co przekłada się na jakość spalania i optymalne zużycie paliwa. Nowoczesne kominy są stosunkowo proste i szybkie w budowie, co nie oznacza, że można je postawić samodzielnie. Warto zdać się na wiedzę specjalisty, który zadba, aby system kominowy nie tylko był dostosowany do urządzenia, ale również spełniał podstawowe wymagania ukonstytuowane w wiedzy technicznej i w przepisach prawa.

Aldona Mazurkiewicz
[email protected]