Ofenflamme 2015 nagroda za wzornictwo

Rzemieślnicza budowa pieców ma w sobie to „coś”! Idąc tym tropem, przedstawiciele niemieckiego magazynu kominkowego Kamine & Kachelöfen, a także ZVSHK (Centralne Zrzeszenie Instalatorów Sanitarnych, Grzewczych i Klimatyzacyjnych), przy wsparciu VEUKO, zrzeszającej organizacje zduńskie i kominkowe z różnych krajów Europy, stworzyli wspólnie europejski konkurs Ofenflamme (Płomień pieca), którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku.

More