• Układ graficzny strony

  • W przypadku materiałów na spad (R0, R3):
   • istotne elementy grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 4 mm od brzegu formatu netto (po obcięciu);
   • każdy nadesłany materiał powinien posiadać 3 mm spadu.
  • Drobne elementy grafiki, takie jak linie poniżej 0,75 pkt lub czcionki mniejsze niż 8 pkt oraz obiekty w kontrze powinny być tworzone w jednolitym kolorze podstawowym.
  • Efektywny format reklam umieszczanych na wewnętrznych stronach okładki ulega zmniejszeniu o szerokość 3 mm ze względu na oprawę.
  • Efektywny format rozkładówek jest mniejszy o 3 mm od nominalnego, z powodu niepełnego otwarcia ze względu na oprawę. Korekta utraty obrazu powinna wynosić 3 mm przez zdublowanie zawartości przy wewnętrznej krawędzi strony.

  Przygotowanie plików

  • Wszystkie obiekty graficzne na stronie powinny być zdefiniowane w przestrzeni barwnej CMYK (dla zainteresowanych udostępniamy profil barwny drukarni).
  • Zawarte mapy bitowe powinny być w rozdzielczości 300 dpi.
  • W przypadku plików map bitowych (JPG, TIF) należy uwzględniać nadruk koloru czarnego.
  • Preferowane pliki: PDF, AI*, EPS*.
  • Akceptowane pliki: JPG, TIF.

  * Użyte czcionki należy zamienić na krzywe

  Separacje barwne

  • Zalecane jest, aby aple czarne budować ze wszystkich farb, zachowując limit TAC — np. dla dużych czarnych obszarów
   C 25% M 19% Y 19% K 100%.
  • Suma wartości tonalnych TAC nie powinna być większa niż 300%.
  • Równowaga szarości — wartości CMY powinny tworzyć neutralną szarość:

  Ćwierćton

  C 25%

  M 19%

  Y 19%

  Półton

  C 50%

  M 40%

  Y 40%

  Trzy-czwarte tonu

  C 75%

  M 64%

  Y 64%

  • Współrzędne barwne CIELAB dla barw podstawowych:

  Farba

  L / a / b

  Black

  18 / 1 / 1

  Cyan

  54 / -33 / -49

  Magenta

  47 / 72 / -3

  Yellow

  88 / -5 / 90

  • Przyrost wartości tonalnych: 15%.
Translate »