• Standardowa prezentacja powinna zawierać następujące elementy:

  TEKST

  W zależności od rodzaju prezentacji treść może dotyczyć firmy, jej osiągnięć z przedstawieniem aktualnych działań lub zawierać opisy oferowanych produktów. Tekst powinien mieć minimum 1200 znaków ze spacjami. Tekst powinien być dostarczony w pliku: .doc, .docx, .odt bądź .rtf. W treści prezentacji nie umieszczamy logotypów producentów, a jedynie ich nazwy.

  Tytuł prezentacji musi być przygotowany przez Klienta. Nie może zawierać więcej niż 5 wyrazów. W przypadku dłuższego tytułu redakcja zastrzega sobie możliwość jego skrócenia, jeśli będzie wymagać tego układ graficzny prezentacji.

  W tym samym pliku tekstowym należy umieścić opisy, o ile takowe mają znaleźć się pod zdjęciami.

  ZDJĘCIA

  W zależności od długości tekstu — od 3 do 6. Podstawa zdjęcia minimum 10 cm przy rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia powinny przedstawiać oferowane lub wykonane przez firmę produkty, np. wkłady, kominki.

  Zdjęcia powinny być przysyłane w oddzielnych plikach (nie wklejane w plik tekstowy), najlepiej .jpg lub .tif. Mogą też być w postaci dobrej jakości odbitek lub negatywu. Jeśli zdjęcia mają być podpisane, opisy powinny być przesłane wraz z tekstem prezentacji.

  PASEK TELEADRESOWY

  Znajduje się zawsze w dolnej części strony i layout nie przewiduje zmiany jego miejsca. W pasku teleadresowym zamieszczamy logo firmy (przesłane w wersji wektorowej), pełne dane teleadresowe wraz ze stroną internetową i e-mailem oraz jedno zdanie-hasło, które ma wyróżniać firmę spośród innych (może to być misja firmy, ważne informacje dla Klientów, slogan reklamowy etc.).

  UWAGA!
  Prosimy o dokładną analizę wybranego materiału zdjęciowego i tekstu. W przypadku konieczności dodatkowej wymiany jakiegoś zdjęcia, użytego przy wykonaniu prezentacji (nie z winy redakcji) zmuszeni będziemy doliczyć dodatkowe koszty w wysokości 50–100 zł za 1 zdjęcie.

Translate »