• Layout strony z artykułem reklamowym wymaga następujących elementów:

  TEKST

  W zależności od ilości zdjęć: co najmniej 3500, maksymalnie 5000 znaków wraz z tytułem (najlepiej trzy-, czterowyrazowym). Tekst powinien być dostarczony w pliku: .doc, .docx, .odt bądź .rtf. Części artykułu, które, zgodnie z życzeniem Klienta, mają być umieszczone w ramce, na podcieniu, bądź w inny sposób oddzielone od reszty tekstu, powinny być wyraźnie zaznaczone przy przesyłaniu materiału.

  Opisy użytych zdjęć powinny być umieszczone w pliku tekstowym pod treścią artykułu (w żadnym razie nie mogą być jedynie nazwami plików zdjęciowych!!!).

  W pliku tekstowym, pod artykułem, powinny znajdować się również dane teleadresowe firmy (dokładny adres, telefon, fax, strona internetowa, e-mail).

  Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany tytułu, a także skracania tekstu czy opisów zdjęć w przypadku, gdy będzie wymagać tego projekt artykułu.

  ZDJĘCIA

  Maksymalnie trzy, podstawa zdjęcia min 10 cm przy rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia powinny być przysyłane w oddzielnych plikach (nie wklejane w plik tekstowy), najlepiej .jpg lub .tif. Każde zdjęcie powinno być dokładnie opisane.

  Każdy wykres, tabela traktowane są jako zdjęcia i zabierają odpowiednią dla zdjęcia ilość znaków.

  LOGO

  Wykorzystujemy tylko logotypy przysłane w  wersji wektorowej (.cdr, .ai, .eps, .pdf). Redakcja nie odpowiada za jakość logotypów przysyłanych jako bitmapy (.jpg, .tif, .bmp).

Translate »