Redakcja

WITOLD HAWAJSKI, Redaktor Naczelny
[email protected]

ALDONA MAZURKIEWICZ, Sekretarz redakcji
tel. 81 535 0983, [email protected]

MAGDALENA BALICKA

MARIUSZ KARWOWSKI, Redaktor techniczny
tel. 81 535 0984

MARTA ZIONKOWSKA, Fotograf
ELŻBIETA MARCINIAK, Redaktor graficzny
MACIEJ WASILEWSKI, Ilustrator

PIOTR ZAWADA, Nadzór wydawniczy
tel. 81 535 0971

TOMASZ GÓRKA, Korektor
Translate »